Apanasje-20140506

Apanasje er den årlige ytelse som Stortinget bevilger til Kongen og Dronningen og til Kronprinsen og Kronprinsessen. Ytelsen er ment å dekke de kongeliges private utgifter. Ved statsbudsjettet for 2014 ble kongeparet bevilget kr 10 453 000, mens beløpet for kronprinsparet var kr 8 700 000.

I tillegg mottar bevilger Stortinget en årlig ytelse til Det kongelige hoff til dekning av lønns- og driftsutgifter, vedlikeholdsutgifter o.l. For 2014 var bevilgningen kr 164 157 000, mens kronprinsparets stab ble bevilget kr 17 823 000.

Prinsesse Märtha Louise mottok apanasje frem til 2002. Hennes representasjonsutgifter er etter dette blitt dekket av Kongens apanasje. Ifølge Frede Castbergs «Norges statsforfatning» I, 1964, kan ikke stortingsvedtak om apanasje endres til kongens ugunst i hans regjeringstid, med mindre han selv samtykker.