Demokratiet-para2-20140506

Demokrati, også kalt folkestyre, er betegnelsen på en styreform hvor folket deltar i viktige beslutninger, dette skjer gjennom valg. I Norge kan alle som fyller 18 år i valgåret delta ved valg.Valg til Stortinget blir holdt hvert fjerde år, det samme med kommune- og fylkestingsvalg. I tillegg blir det holdt rådgivende folkeavstemninger ved svært viktige spørsmål, og lokale valg ved for eksempel forslag til kommunesammenslåinger.