Forhåndsstemming

Hovedregelen er at de stemmeberettigede møter i stemmelokalet i sitt distrikt. Det er mulighet for å avgi stemme på forhånd, se lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) kapittel 8. Fra 1. juli i valgåret kan det forhåndsstemmes utenriks og på Svalbard og Jan Mayen, og fra 10. august i hele landet. Det er også en mulighet å forhåndsstemme innenriks fra 1. juli hvis man er forhindret fra å stemme fra 10. august og til valgdagen.