Kongen og Grunnloven-para4

Se Arnulf Tverbergs artikkel «Kongen og Grunnloven».