Kongen og Grunnloven-para4-20140506

Se Arnulf Tverbergs artikkel «Kongen og Grunnloven».