Kongens Person er Hellig

§ 5 sier at «Kongens Person er hellig; han kan ikke lastes, eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.» Den noe gammelmodige uttrykksformen betyr selvsagt ikke at kongen er syndfri, men at han er ansvarsfri og straffri, ikke bare for sine regjeringshandlinger, men også for sine personlige handlinger. Det kan dermed ikke under noen omstendighet bli anlagt straffesak mot ham. Tanken er at statsoverhodet ikke kan settes på anklagebenken, da staten selv dermed vil bli nedverdiget. For øvrige medlemmer av kongefamilien, se § 37.

Se også Arnulf Tverbergs artikkel «Kongen og Grunnloven».