Kvinnelig arverett til tronen-20140506

Ved grunnlovsbestemmelsen 29. mai 1990 ble kvinnelig arverett til tronen gjennomført. Det kunne dog ikke komme på tale å gi endringene tilbakevirkende kraft. Under stortingsbehandlingen uttalte saksordfører Jan Petersen (H) at «Med dette bryter man ikke inn i ervervede arverettigheter ...». I praksis betydde det, jf. § 6 siste ledd, at prinsesse Märtha Louise kom inn i arvefølgen som nr. 3 etter sin far, daværende kronprins Harald, og sin bror, prins Haakon. Men kronprins Haralds søstere og deres etterkommere var fortsatt utelukket fra arvefølgen, da reglene for dem gjaldt slik de ble vedtatt 18. november 1905, da arveloven var utelukkende agnatisk (dvs. at arvefølgen bare gikk gjennom mannsledd). Arvefølgen var også agnatisk fra 1814, men i Novemebergrunnloven hadde § 6 en annen utforming på grunn av felles «Successonsordning med Sverige».