Menneskerettighetene-para2-20140506

Menneskerettigheter er rettigheter som gjelder alle i samfunnet, uavhengig av kjønn, etnisitet og legning. Menneskerettighetene handler blant annet om rett til liv og sikkerhet, rett til privatliv, vern mot diskriminering, ytringsfrihet og religionsfrihet og ble tilføyd ved endringen i Grunnloven i 2012. Lov 21. mai 1999 nr.30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) har som formål å styrke menneskerettighetene og gjennom loven blir viktige konvensjoner bindende for Norge.