para102-bardsen-foredrag20170421

I anledning Advokatforeningens menneskerettsdag 21. april 2017 holdt høyesterettsdommer dr.juris Arnfinn Bårdsen foredraget Grunnloven, overvåking og domstolenes rolle. Foredraget ble samme dag lagt ut på domstol.no.

I foredraget konsentrerte Bårdsen seg først og fremst om Grunnloven § 102 første ledd første punktum (Grunnlovens vern av privat- og familielivet, hjemmet og kommunikasjonen) og annet punktum (husransakelser) samt om domstolenes rolle på dette området.