Para50-grunnlovsvedtak18210602

Samene i Finnmark fikk stemmerett gjennom den aller første grunnovsendringen, som fant sted i 1821. I anledning Samefolkets dag 6. februar 2016 er det lagt ut en artikkel på Stortinget.no som forteller om bakgrunnen for grunnlovsendringen:

Da samer fikk stemmerett (Stortinget.no 5. februar 2016).