prøvingsretten-para89-20150601

Les Arnulf Tverbergs artikkel Høyesterett, Stortinget og prøvingsretten, som ble publisert 12. juni 2015, samme dag som kunngjøringen av grunnlovsvedtak 1. juni 2015 fant sted.