Provisorisk anordning

Grunnloven § 17 gir Kongen (Regjeringen) anledning til å gi en lov, kalt provisorisk anordning, når Stortinget ikke er samlet. Anordningen gjelder for begrensede områder som handel, toll, næringsveier og politi, og må ikke stride mot Grunnloven. Den gjelder bare til Stortinget samles. Fra 1982 er det fastsatt 16 provisoriske anordninger, hvorav en av dem var en opphevelse etter at grunnlaget hadde falt bort før Stortinget ble samlet. Ni av anordningene gjaldt lønnsnemndbehandling av arbeidstvister, seks av dem for oljesektoren, to gjaldt krig og terrorisme, én oppholdsforbud for MC-gjenger, en om frister i forbindelse med en bankstreik, en om offentlig eierskap til vannkraften og en om forbud mot fallskjermhopping i Trolltindene.