Rett til å stemme

Stemmeberettigede ved stortingsvalg er alle norske borgere som har fylt 18 år. Stemmerettsalderen ble første gang senket fra 25 til 23 år i 1920, til 21 år i 1946, til 20 år i 1967 og til 18 år i 1978. Fra 1814 var stemmeretten begrenset til selveiende bønder, embetsmenn, leilendinger på matrikulert jord og handelsborgere, og ble i 1884 utvidet til å omfatte alle som betalte skatt av en viss minsteinntekt. . Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898, og kvinner fikk stemmerett for stortingsvalg i 1907 og alminnelig stemmerett i 1913.