Rettsstaten-para2-20140506

Rettsstat er betegnelsen på en stat som utøver sine oppgaver utelukkende på grunnlag av offentliggjorte lover og regler. Maktfordelingsprinsippet ligger i bunnen, statsmaktene ved lovgivende (Stortinget), utøvende (Regjeringen) og dømmende makt (domstolene) skal kunne kontrollere hverandre. For borgerne vil en rettsstat innebære at det er likhet for loven, forutberegnelighet og at alle har krav på samme behandling.