Antall stortingsrepresentanter-20140506

Antall stortingsrepresentanter ved det 158. ordentlige storting (2013–2017) er 169. Representantene er valgt inn fra 19 valgdistrikter, som er lik fylkene, 150 er distriktsrepresentanter og 19 er utjevningsrepresentanter. Inndeling i valgdistrikter og mandatenes fordeling er regulert i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) kapittel 11.