Kongeriket Norges Grunnlov, gitt i riksforsamlingen på Eidsvoll den 17. mai 1814

A. Om statsformen

Overskriften endret ved grunnlovsvedtak 21 mai 2012 kunngjort ved res. 15 juni 2012 nr. 522, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613.

A. Om Statsformen

Grlbest. 21 mai 2012 kunngjort ved res. 15 juni 2012 nr. 522.

A. Om Statsformen og Religionen.

§1

layers

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

Endret ved vedtak 18 nov 1905, grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613.

Historiske versjoner:
2014-05-06, 1905-11-18, 1814-11-03.