Benefisert gods

Benefisert gods var i eldre tid eiendom tillagt et geistlig embete, og bruk og avkastning av eiendommen utgjorde en del av embetsmannens lønn. Ved lov 20. august 1821 og senere lover, senest lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond, er det gitt åpning for salg av disse eiendommene. Ved salg skal salgssummen legges til fondet. Virksomheten til fondet skal komme Den norske kirke til gode. Les mer om Opplysningsvesenets fond her.