Erstatning ved ekspropriasjon-20140527

Bestemmelsen sikrer at den som får noe ekspropriert får full erstatning. Dette gjelder i tilfeller hvor for eksempel privatpersoner må avstå eiendom til fordel for staten eller andre privatpersoner.Erstatningen skal dekke høyeste verdi av salgsverdi, bruksverdi eller gjenanskaffelsesverdi. Det kan gis erstatning for ulemper og det kan gjøres fradrag for fordeler eieren får som følge av ekspropriasjonen.