Fideikommiss-20140527

Grunnloven forbyr opprettelsen av nye grevskaper, baronier, stamhus og fideikommisser for å hindre at en ny arvelig rikmannsstand blir etablert. Et fideikommis er en eller flere formuesgjenstander som går i arv etter særlige regler, og som eieren ikke har rett til å avhende eller pantsette. Begrepet omfatter også begrepene grevskap, baroni og stamhus, men begrepet fideikommiss omfatter i tillegg også annen eiendom enn fast eiendom. Felles for alle begrepene er at de har særskilte regler om eierens disposisjonsrett og arvegangsregler.

Adelsprivilegiene (for adelen opprettet før 1814) ble opphevet ved adelsloven 1821. Det eneste gjenværende stamhuset, Jarlsberg, reguleres gjennom stamhusloven 1927.

(Frede Castberg. Norges statsforfatning, bind 2, 1935, s. 409ff).