Husransakelse-20140527

Med «husransakelse» menes «husundersøkelse». Grunnloven gir altså forbud mot husundersøkelser når det ikke foreligger mistanke om kriminelle forhold. I versjonen før 6. mai 2014 het uttrykket «Hus-Inkvisitioner».