Kongens myndighetsalder-20140506

Kongens myndighetsalder er regulert i lov 13. mai 1921 nr. 2 om Kongens myndighetsalder. Myndighetsalderen, 18 år, er den samme for Kongen som for andre personer, se lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 2 tredje ledd.