Kongens tittel-20140506

I versjonen av § 3 som ble vedtatt 17. mai 1814 het det at «Den udøvende Magt er hos Kongen, hvis Tittel er Vi N. N. af Guds Naade og efter Rigets Constitution Norges Konge.» Ved grunnlovsrevisjonen november 1814 utgikk enhver bestemmelse om kongens tittel, som i unionstiden ble fastsatt på administrativt nivå. Den siste unionskongens tittel var «Oscar, af Guds Naade Konge til Norge og Sverige, de Gothers og Venders».

Den 15. november 1905, 3 dager før prins Carl til Danmark ble valgt til ny konge etter unionsoppløsningen, vedtok regjeringen i statsråd at Kongens tittel skulle være «Vi N.N., Norges Konge».