miljoparagrafen-para112-20140513

Se høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzens artikkel «Grunnloven § 112 – et fyrtårn for «det grønne skiftet»».