Norges Bank-20140506

Stortinget har Norges Bank til å føre oppsyn med rikets pengevesen. Virksomheten er regulert i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven). Banken er det utøvende og rådgivende organet for penge-, kreditt- og valutapolitikken. Den utsteder pengesedler og mynter, fremmer et effektivt betalingssystem innenlands og overfor utlandet og overvåker penge-, kreditt- og valutamarkedene. Banken kan utføre alle former for bankforretninger og banktjenester.