Riksrevisjonen-20140506

Stortinget velger etter stortingsvalget, for fire år om gangen, fem riksrevisorer. Riksrevisorene tiltrer 1. januar etter valget, og Stortinget har da valgt leder og nestleder. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har vært riksrevisor siden 1. januar 2022. Riksrevisjonens oppgave er regulert i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen, og blant oppgavene er å foreta revisjon av statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter. I tillegg skal Riksrevisjonen gjennomføre regnskapsrevisjon, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon, alt for å ivareta samfunnets interesser.