Sivilombudsmannen-20140506

Sivilombudsmannen, eller Stortingets ombudsmann for forvaltningen, skal sikre at offentlige myndigheter (staten, fylkeskommuner eller kommuner) ikke gjør urett mot den enkelte borger. Sivilombudsmannsordningen har eksistert siden 1962 og ombudsmannen velges av Stortinget etter hvert stortingsvalg. For denne stortingsperioden er Aage Thor Falkanger, som kommer fra Høyesterett, valgt. Bestemmelsen kom inn i Grunnloven i 1995. Virksomheten er regulert i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen).