Statsbudsjettet-20140506

Hver høst ved åpningen av Stortinget legger Regjeringen frem neste års statsbudsjett i flere dokumenter. Det første er forslag til nasjonalbudsjett, Melding til Stortinget nr. 1, som inneholder oversikt over samfunnsøkonomien og begrunnelser for prioriteringene. Proposisjon til Stortinget nr. 1 (Prop. 1 S) inneholder en samlet framstilling av Regjeringens forslag til statsbudsjett, dette vedtas som regel av Stortinget med små endringer.