Ytringsfrihet

Bestemmelsen sier ytringsfrihet «bør» finne sted, dette betyr at alle har rett til å gi uttrykk for det de mener. Men det er begrensninger, det er ikke tillatt å fremsette trusler, krenke privatlivet, lage utsagn som diskriminerer eller er hatefulle. Ytringsfriheten er en forutsetning for demokrati. § 100 ble endret i 2004 begrunnet i tre hensyn: sannhet, personlig frihet og demokrati.

Se også Arnulf Tverbergs artikkel «Kongen og Grunnloven».